LOGO
Գլխավոր  Նորություններ Կապը մեզ հետ ՀԱՅ РУС ENG

Օլիմպիադայի կազմկոմիտե

Կազմկոմիտեի համանախագահներ
1. Վ. Վ. Լունին
ք. գ. դ., պրոֆ., ՌԳԱ ակադեմիկոս, ՄՊՀ քիմֆակի դեկան
2. Մ. Ա. Մկրտչյան
մ. գ. դ., ՀՀ ԿԳ փոխնախարար


Կազմկոմիտեի համանախագահների տեղակալներ
1. Ն. Ե. Կուզմենկո
ք. գ. դ., պրոֆ., ՄՊՀ քիմֆակի դեկանի տեղակալ
2. Ա. Ս. Սաղյան
ք. գ. դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս


Կազմկոմիտեի անդամներ
1. Լ. Ա. Սահակյան
մ. գ. դ., պրոֆ., ԵՊԲՀ դեղֆակի քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2. Վ. Գ. Նենայդենկո
ք. գ. դ., պրոֆ., օլիմպիադայի մեթոդական հանձնաժողովի նախագահ
3. Ի. Օ. Գլեբով
մ. գ. թ., ՄՊՀ քիմֆակի դոցենտ, օլիմպիադայի պատասխանատու քարտուղար
4. Վ. Ղարախանյան
ԵՊՀ քիմֆակի ուսանող, օլիմպիադայի պատասխանատու քարտուղար
5. Օ. Ն. Ռիժովա
մ. գ. թ., ՄՊՀ քիմֆակի դոցենտ
6. Հ. Ս. Նավասարդյան
Ա. Շահինյանի անվ. Ֆիզմաթ դպրոցի տնօրեն
7. Վ. Օ. Թոփուզյան
ք. գ. դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
8. Մ. Զ. Նարիմանյան
բ. գ. դ., ԵՊԲՀ ռեկտոր
9. Տ. Սահակյան
ՀՀ ԿԳՆ Արտաքին կապերի և Սփյուռքի վարչության պետ
10. Ն. Սահակյան
ՀՀ ԿԳՆ Միջնակարգ կրթության վարչության պետի տեղակալ
11. Ս. Ազատյան
ՀՀ ԿԳՆ Միջնակարգ կրթության վարչության վարչության պետ
12. Ք. Բդոյան
Ա. Շահինյանի անվ. Ֆիզմաթ դպրոցի քիմիայի ուսուցիչ
Օլիմպիադայի ժյուրի
1. Լ. Ա. Սահակյան
մ. գ. դ., պրոֆ., ԵՊԲՀ դեղֆակի քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2. Վ. Գ. Նենայդենկո
ք. գ. դ., պրոֆ., ՄՊՀ քիմֆակ
3. Ս. Գ. Բախտին
Դոնեցկի ազգային համալսարանի ավագ դասախոս
4. Մ. Կ. Բեկլեմիշև
ք. գ. դ., պրոֆ., ՄՊՀ քիմֆակի առաջատար գիտաշխատող, Անալիտիկ քիմիային վերաբերող խնդիրների կուրատոր
5. Ա. Յա. Բորշևսկի
ք. գ. դ., ՄՊՀ քիմֆակի պրոֆ., Ֆիզիկական քիմիային վերաբերող խնդիրների կուրատոր
6. Դ. Մ. Վոլոչնյուկ
ք. գ. դ., Ուկրաինայի Օրգանական Քիմիայի Ինստիսուտ
7. Բ. Ն. Գարիֆուլին
բ. գ. թ., ք. Ուֆա, ՌԴ
8. Ա. Կ. Գլադիլին
ք. գ. դ., ՄՊՀ քիմֆակի պրոֆ., Կենսաբանական և պոլիմերային քիմիային վերաբերող խնդիրների կուրատոր
9. Դ. Կանդասկալով
ք. գ. թ., ք. Մարսել, Ֆրանսիա
10. Ե. Վ. Կարպովա
ք. գ. թ., ՄՊՀ քիմֆակի դոց., Անօրգանական քիմիային վերաբերող խնդիրների կուրատոր
11. Ե. Ա. Կարպուշկին
ֆ.-մ. գ. թ., ՄՊՀ քիմֆակի ավագ գիտաշխատող
12. Ա. Ի. Մարինչուկ
ավագ վեբ-ծրագրավորող, ք. Մոսկվա
13. Գ. Մ. Ռոզանցև
Դոնեցկի ազգային համալսարանի պրոֆ.
14. Դ. Սիրլիբայևա
Նովոսիբիրսկի պետական համալսարանի ուսանող
15. Ի. Վ. Տրուշկով
ք. գ. թ., ՄՊՀ քիմֆակի դոց., Օրգանական քիմիային վերաբերող խնդիրների կուրատոր
16. Վ. Ն. Խվալյուկ
ք. գ. թ., Բելառուսի պետական համալսարանի դոցենտ
17. Վ. Ե. Շվարցման
Ալմաթիի համար 125 դպր. քիմիայի ուսուցիչ, Ղազախստան
18. Ե. Ն. Շվեդ
Դոնեցկի ազգային համալսարանի դոցենտ
19Հ. Գ. Խաչատրյան
ք. գ. դ., ԵՊՀ քիմֆակի պրոֆ.
20. Ա. Գ. Խաչատրյան
ք. գ. թ., ԵՊՀ քիմֆակի դոցենտ
21. Ս. Հայոցյան
ք. գ. թ., ՀՀ Օրգանական և դեղագիտական քիմիայի ինստիտուտի աշխատակից
22. Ժ. Վ. Սարգսյան
ք. գ. թ.,ԵՊՀ դասախոս
23. Զ. Ա. Կարապետյան
Երևանի համար 5 դպր. ուսսւցիչ
24. Ն. Գ. Հոբոսյան
ք. գ. թ., ԵՊՄՀ դոցենտ
25. Վ. Վ. Ղարախանյան
ԵՊՀ ուսանող
26. Հ. Խաչատրյան
ԵՊԲՀ ուսանող
27. Օ. Դալլաքյան
ԵՊՀ ուսանող
28. Ք. Բդոյան
Ա. Շահինյանի անվ. Ֆիզմաթ դպրոցի ուսուցիչ, գործնական փուլի պատասխանատու
29. Ա. Գալստյան
ԵՊՀ Օրգանական քիմիայի լաբորատորիայի ղեկավար, գործնական փուլի պատասխանատու

Ծրագիր
Կեցություն
Մասնակից պետություններ
Օլիմպիադայի կազմկոմիտե
Պատմություն
Անցած օլիմպիադաներ
Լուսանկարներ

Առաջադրանքներ

Մրցանակակիրներ

Քիմիայի 49-րդ միջազգային մենդելեևյան օլիմպիադա – Երևան © 2015